apžvelgti

apžvelgti
survey

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • apžvelgti — 1 apžvel̃gti, ia (àpžvelgia Mrj, Drsk), àpžvelgė tr. Š, NdŽ, KŽ; D.Pošk 1. aprėpti žvilgsniu, greitai apžiūrėti: Aš àpžvelgiau visą savo lobį, turtą J. Atkakęs žvalgas … žvalgos visur, lig apžvel̃gs visas lietas, visą buvimą vedžio JR9. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apžvelgti — apžvel̃gti vksm. Jis àpžvelgė apýlinkę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • antžvelgti — 1 antžvel̃gti, añtžvelgia, añtžvelgė ž. 1. tr. pamatyti, išvysti: Pastogėms žvalgiaus, bet rakto neañtžvelgiau Šts. 2. intr. apžiūrėti: Kur antžvelgus, tenai rūsti tyrai taukšojo S.Dauk. 3. tr. apžvelgti: Bet jei antžvelgsiam kitų tautų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuleisti — I. padaryti, kad kas eitų žemyn, gilyn. 1. tr. pakeisti daikto padėtį žemėjančia kryptimi, nulenkti: Pakeldami rankas, įkvėpkime, nuleisdami – iškvėpkime rš. Kam nuleidai baltas rankas an kelučių savo?! Ukm. Žiulpos veidas ištįso, ir abudu su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nužvelgti — 1 nužvel̃gti, ia (nùžvelgia), nùžvelgė 1. tr. N, KI629, LL22,263,327, ŠT12 trumpai apžiūrėti, nužiūrėti: Slapčiai ant ko pažvilgėti; nužvel̃gti KII153. Nužvel̃gti ką nuo galvos iki kojų DŽ. Nùžvelgiau aną nuo kepurės iki čebatų Užp. Juza… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • peržvelgti — 1 peržvelgti tr. 1. NdŽ, DŽ1 paviršutiniškai ir trumpai peržiūrėti. 2. nuosekliai apžvelgti: Tai mama nieko nesakydavo, paržvelgė paržvelgė Erž. Kaip laikosi ponia Aušra? – paklausė Rakutis, peržvelgdamas mane pašaipiai įtariu žvilgsniu V.Aln.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apdairyti — 1. tr. apžiūrėti, apžvelgti: O kunigas apdairys jį antrąkart sekmoj dienoj Ch3Moz13,6. | refl. J: Eik apsidairyk apie triobas, ar neatvažiuoja svečiai Plv. Ir apsidairė, kad ją išvystų Ch1Mr5,32. Ir apsidairęs ant tų, kurie aplink jo sėdėjo, tarė …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apmatyti — tr. J 1. akimis, žvilgsniu aprėpti, apžvelgti: Kur ten apmatysi visa: tokie laukai, ė miškų didumas Ds. Neapmatomas medis R. Juodu dar vis manė, kad tebevažiuojama per neapmatomus vandenis I.Simon. Neapmatoma minia, tūkstančiai žmonių kaip kokia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apmesti — apmèsti, àpmeta, àpmetė 1. tr. metant apdėti, apkrauti iš viršaus: Vaikiai su mergoms bevaliūkaudami àpmetė daržingalė[je] su šienu šlajikes Šv. Apmetė duobę šakom Gs. Buvau su žemėms àpmestas (apverstas) Grg. | prk.: Dvariškiai beveizdint… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aprėpti — 1 aprėpti tr. DŽ1, Vl, Šmk, Jn, aprė̃pti, ia, àprėpė 1. Kos51 užgrobti, užimti, suimti, suglemžti: Rėpte aprėpė jis visus jo daiktus, turtus, t. y. apžiaubė J. Dabar močeka viską àprėpė Brt. Nori visą gerybę aprėpti – kai numirsi, viskas paliks …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apsielvartauti — tr. sielvartaujant apžvelgti: Vargus bėdžių D. Poška apsielvartavo ir apdainavo J.Šliūp. sielvartauti; apsielvartauti; įsisielvartauti; išsielvartauti; pasielvartauti; prisisielvartauti; susisielvartauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”